Sztafeta sprawności

Sztafeta sprawności.

Przygotowujemy dwanaście drążków o długości około 60 cm i średnicy 3 cm. Wbijamy je mniej więcej do połowy w ziemię, jeden za drugim, po cztery w każdym rzędzie. Odległość między rzędami jest dowolna. Przed drążkami zaznaczamy wyraźnie linię, na której ustawiają się startujący zawodnicy.

Przed rozpoczęciem gry każdy zawodnik musi przygotować sobie cztery kółka o różnej średnicy (np. 10, 15, 20, 25 cm). Można je zrobić z gałązek wikliny (grubości 2-3 mm), związując końce sznurkiem.

Trzech zawodników staje na linii startu, każdy trzyma po cztery kółka różnej wielkości. Na sygnał starają się oni zarzucić kółka na wbite w ziemię drążki: największe kółko na najbardziej oddalony drążek, mniejsze na nieco bliższy itd. W momencie, kiedy pierwszy zawodnik umieści wszystkie kółka na odpowiednich drążkach, przerywamy zawody i obliczamy punkty. Można przyjąć zasadę, że za każcie kółko umieszczone na drążku zalicza się 2 punkty.

Sztafetę zręczności można przeprowadzić również i w inny sposób. Wykonujemy kółka o jednakowej średnicy i punktujemy: za umieszczenie kółka na pierwszym drążku 2 punkty, na drugim – 4 punkty itd.