Strażnik skarbów

Strażnik skarbów.

Do pnia starego drzewa przywiązujemy 3-lub 4-metrowej długości sznurek i za jego pomocą wyznaczamy układając z szyszek wyraźny krąg. Uczestnicy zabawy zajmują dowolne miejsca poza kręgiem. Wewnątrz koła rozrzucamy 25 do 30 szyszek, będą to skarby. Jedna osoba wybrana drogą losowania albo zgłaszająca się na ochotnika – zostaje strażnikiem skarbów. Wchodzi ona do środka koła i chwyta ręką koniec sznurka. Na umówiony sygnał zawodnicy starają się wejść do koła i wynieść z niego jak najwięcej skarbów. Przeszkadza im w tym strażnik. Nie wypuszczając sznura z ręki goni poszukiwaczy. Ten, .kogo dotknie, musi natychmiast opuścić koło, nie może przy tym wynieść szyszki, nawet jeśli już trzymał ją w ręku. Zabawa trwa 3 do 5 minut. Przerywamy ją na umówiony sygnał i liczymy, ile szyszek pozostało w kole, a ile ich zdołano wynieść. Zabawę powtarzamy z tym, że wybieramy nowego strażnika. Za najlepszego strażnika uznajemy tego, komu udało się uchronić przed wyniesieniem więcej skarbów.

Sznurek należy przywiązać do drzewa dość luźno tak, żeby obracał się swobodnie i nie utrudniał ruchów strażnikowi.