Ścieżki zdrowia

Ścieżki zdrowia.

Coraz większą popularność zyskują tak zwane ścieżki zdrowia. Są to jakby tory przeszkód, na których każdy, kto chce, może sprawdzić swoje umiejętności doskonaląc jednocześnie sprawność. Przeszkody znajdujące się na ścieżkach zdrowia nazywamy stacjami. Każdy zawodnik wykonuje ćwiczenia dostosowując je do swoich możliwości fizycznych.

Jeżeli wyjeżdżamy za miasto na dwa wolne od pracy dni, warto przygotować tam ścieżkę zdrowia, na której będzie można sprawdzać i podnosić swoje umiejętności, a także rozgrywać zawody.

Trasa ścieżki zdrowia może przebiegać po okręgu, albo po liniach krzywych, łamanych itp., zależnie od terenu, na jakim przebiega. Długość jej powinna wynosić od 100 do 150 m. Wskazane jest, aby ścieżka usytuowana była na terenie równym. W dwóch miejscach potrzebny będzie piasek i trochę żwiru. Na każdej stacji wykonuje się inne zadania.

Stacja 1. Marsz. Z linii startu przejść 15 metrów szybkim marszem, nie wolno biec. Ten, kto próbuje biegać, musi zadanie wykonać powtórnie. v

Stacja 2. Slalom z piłką. Na 10-metrowej trasie ustawiamy w równych odstępach 5 drewnianych klocków o wysokości około 15 cm, średnicy 4—5 cm. Piłkę (do siatkówki, piłki ręcznej itp.) należy poprowadzić slalomem między klockami. Jeżeli klocek przewróci się, należy go postawić i slalom rozpocząć od początku.

Stacja 3. Rzuty do celu. Za stacją 2 rysujemy koło o średnicy 1 metra, a w odległości 5 metrów — kwadrat o boku 1 metra. W kole znajdują się dwa klocki, takie same, jakimi wytyczaliśmy slalom. Zadanie polega na przerzuceniu obydwu klocków z koła do kwadratu. Rzuty powtarzamy tak długo, aż obydwa klocki znajdą się w kwadracie.

Stacja 4. Ostrożny bieg. Po wykonaniu zadania wchodzimy do kwadratu, stawiamy klocki, jeden na drugim. Zadanie: ujmujemy jedną ręką dolny klocek (druga ręka założona do tyłu) i staramy się przenieść obydwa do koła oddalonego o 15 m. Jeżeli górny klocek spadnie na ziemię, należy zatrzymać się, ustawić go jak poprzednio i ponownie podjąć próbę wykonania zadania (klocki można zastąpić wysokimi puszkami blaszanymi po sokach).

Stacja 5. Skok w dal. Klocki pozostawiamy w kole. W odległości 8 m znajduje się „rów” o szerokości 1,5 m oznaczony dwoma liniami. Wskazane jest, aby „rów” pokryty był piaskiem lub żwirem. Zadanie: z rozbiegu przeskoczyć „rów”, wyrównać powstałe na piasku ślady i dalej kontynuować bieg.

Stacja 6. Rozwiń sznurek. W odległości 8 m od „rowu” znajduje się następna stacja.

Umieszczamy na niej wbity w ziemię palik z nawiniętym sznurkiem 10-metrowej długości. Zadanie polega na rozwinięciu sznurka przy jednoczesnym marszu w kierunku następnej stacji.

Stacja 7. Bieg z przeplotami. Co 5 m w oznaczonych punktach leżą na ziemi szarfy lub kółka (mogą być metalowe, plastykowe lub drewniane o średnicy około 1 m). Należy dobiec do szarfy (kółka) i przekładając ją przez głowę przewlec przez siebie i zostawić w tym samym miejscu.

Stacja 8. Marsz po deseczkach. Na tej stacji znajdują się trzy deseczki o wymiarach 10X25 cm, lub krążki o średnicy około 30 cm. Należy przejść 10 metrów stąpając tylko po tych deseczkach. Układamy je po kolei, przed sobą, nie wolno wszystkich od razu położyć na ziemi. Jeżeli ktoś położy wszystkie deseczki na ziemi, lub dotknie nogą ziemi, musi cofnąć się i zacząć zadanie od początku.

Stacja 9. Przejście równoważne. Dobrze byłoby umiejscowić ten odcinek na terenie piaszczystym. Wyznaczamy korytarz długości 10 m i szerokości 25-30 cm, po obu jego stronach powinien znajdować się sypki piasek, aby w razie przekroczenia linii pozostał na ziemi ślad. Zadanie polega na przejściu korytarza tak, aby nie przekroczyć wytyczonych linii, przy tym po każdym kroku należy wykonać obrót o 180°. Kiedy zawodnik zwrócony jest tyłem do kierunku marszu, wykonuje krok w tył, a następnie obrót. Po popełnieniu błędu (brak obrotu, nadepnięcie na linię) zadanie należy rozpocząć od początku.

Stacja 10. Schwytanie piłki. Na tej stacji rysujemy dwa kwadraty o boku 2 m. Są one od siebie oddalone o 8 m. W kwadracie znajdującym się bliżej poprzedniej stacji umieszczamy piłkę (do siatkówki, ręczną, dużą gumową itp.). Zadanie polega na podrzuceniu piłki wysoko do góry w kierunku drugiego kwadratu i złapaniu jej tak, aby znaleźć się wraz z piłką w drugim kwadracie lub o krok od niego. Zadanie powtarzamy tak długo, aż wykonamy je poprawnie. Po czym kładziemy piłkę w kwadracie i biegniemy do mety.

Do sprawdzenia umiejętności na ścieżce zdrowia potrzebny jest zegarek z sekundnikiem, ponieważ o sprawności decyduje czas, w jakim uda się zawodnikowi pokonać wszystkie przeszkody znajdujące się na trasie. Czas uzyskany w pierwszej próbie porównujemy z uzyskanym w następnych.

Na ścieżce zdrowia można również rozgrywać zawody.