Rzuty do tarczy

Rzuty do tarczy.

Na ziemi rysujemy pięć kół wpisanych jedno w drugie (tak jak na tarczy do strzelania). Średnica największego koła powinna wynosić 1,5 metra. W odległości 8 kroków od tarczy zaznaczamy wyraźnie linię rzutów. Każdy zawodnik ma prawo do 5 rzutów. Trafienie w pole najmniejszego koła daje 5 punktów, w pola pozostałych kół odpowiednio mniej, a więc 4, 3, 2 i 1 punkt. Zwycięża ten, kto zdobędzie największą ilość punktów — na 25 możliwych.