Rzut do koła

Rzut do koła.

W zabawie uczestniczy dowolna liczba zawodników. Drogą losowania ustalają kolejność startu. Zaznaczamy na ziemi linię rzutów, na której staje zawodnik z piłką w ręku, a w odległości 3 metrów od niej rysujemy koło o średnicy 80 cm. Za nim w odległości 5 metrów rysujemy 5 linii równoległych, oddalonych jedna od drugiej o 2 metry. Zawodnik wykonuje rzut tak, żeby piłka odbiła się w kole i wylądowała jak najdalej w wyznaczonym liniami (co 2 metry) polu. Jeżeli piłka przekroczy pierwszą linię za kołem – zawodnik otrzymuje 1 pkt, za przekroczenie drugiej — 2 pkt, itd. Zawodnik ma prawo do 3 prób. Uzyskane punkty sumuje się. Wygrywa ten, kto uzyska najwięcej punktów.