Przeskoki z przeszkodami

Przeskoki z przeszkodami.

Wyznaczamy ścieżkę długości około 25 metrów i szerokości od 1 do 2 metrów. Będzie to nasz tor wyścigowy. Co 3—4 metry ustawiamy na nim dowolne przeszkody o wysokości około 15 cm. Powinno ich być co najmniej 6. Mogą to być kamienie; drewniane klocki, puszki po konserwach itp. Wyraźnie zaznaczamy linię startu oraz metę. Drogą losowania ustalamy kolejność startu.

Pierwszy zawodnik staje na linii startu ze skakanką w ręku i na sygnał prowadzącego rozpoczyna bieg skacząc przez skakankę oraz przez przeszkody. W chwili kiedy pierwszy zawodnik przekroczy linię mety, startuje następny. Wygrywa ten, kto pokona całą trasę, wykonując przez cały czas obroty skakanką i nie potrąci żadnej przeszkody.

W tym przypadku utrudnieniem będzie pokonywanie toru przeszkód na czas. O zwycięstwie decydować będzie nie tylko bezbłędne pokonanie przeszkód, ale i lepszy czas.