Odznaki i emblematy

Odznaki i emblematy.

Dzieci bardzo lubią i cenią różne odznaki i emblematy, toteż warto zachęcić’ je do zdobywania odznak turystycznych. Już dziesięciolatki mogą ubiegać się o Odznakę Turystyki Pieszej. Przyznawana jest ona w czterech kategoriach. Za uzyskanie w dowolnym terminie 60 punktów podczas wycieczek pieszych (za każdy przebyty kilometr przyznaje się jeden punkt) oraz za zwiedzanie miejscowości punktowanych (ich wykaz znajduje się przy regulaminie OTP) przyznawana jest popularna Odznaka Turystyki Pieszej. Małą OTP w stopniu brązowym, srebrnym i złotym uzyskać można po zdobyciu 100, 250 i 500 punktów, przy tym srebrną zdobywać można w ciągu dwóch, a złotą — trzech lat. Wytrwali piechurzy ubiegać się mogą o dużą OTP srebrną i złotą. Do jej uzyskania trzeba przebyć szlak długości 150 lub 200 km. Przyznawana jest również odznaka „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej”.

Posiadacze kart rowerowych ubiegać się mogą o Kolarską Odznakę Turystyczną. Przyznawana jest ona za odbycie określonej ilości wycieczek rowerowych, udział w rajdach, zlotach, obozach i innych imprezach kolarskich oraz wykazanie się teoretycznymi i praktycznymi wiadomościami z dziedziny krajoznawstwa i turystyki kolarskiej.

Bardzo ciekawa jest trzystopniowa Odznaka Krajoznawcza ustanowiona stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1975 r. Zdobywać ją można już od 12 roku życia. Przyznawane jest tym, którzy wykażą się znajomością różnych obiektów krajoznawczych, zabytków przyrody i kultury, muzeów, skansenów, ośrodków sztuki ludowej,, miejsc pamięci narodowej, a także nowych ważnych dla naszej gospodarki obiektów przemysłowych, rolniczych, komunikacyjnych, socjalnych itp.

Jest również wiele ciekawych odznak regionalnych, na przykład: Miłośnik Puszczy Kampinoskiej, Miłośnik Roztocza, Turysta Dolnego Śląska, Odznaka Ziemi Rzeszowskiej, Łódzka Odznaka Uczestnika Imprez na Orientację itp. Zdobywanie tych odznak wspólnie z dziećmi przyczynia się do zacieśniania rodzinnych więzi.

Turystykę pieszą uprawiać można przez cały rok. Kolarze w zimie muszą zmieniać rodzaj swoich zainteresowań i przestawić się bądź na wędrówki piesze, bądź też – jeśli śnieg dopisze — narciarskie. Powszechne stało się u nas przekonanie, że narciarstwo można uprawiać tylko w warunkach górskich, na nizinach sport ten nie jest popularny. Tymczasem bardzo ciekawe, dające wiele satysfakcji są biegi na nartach po terenach nizinnych. Warto do ich uprawiania zachęcać dzieci i młodzież. Należy im bowiem pokazać, jak najbogatszy zestaw możliwości spędzenia wolnego czasu, aby mogły wybrać te, jakie najbardziej im będą odpowiadać, przynosić najwięcej zadowolenia i satysfakcji. Czynić ich wolny czas prawdziwie bogatym.