Nie daj się trafić

Nie daj się trafić.

I jeszcze jedna zabawa z piłką. Wszyscy uczestnicy ustawiają się w koło, jeden z piłką w środku. Środkowy wyrzuca piłkę w górę — jak tylko potrafi najwyżej. W momencie gdy piłka osiągnie największą wysokość, środkowy wykrzykuje imię jakiegoś zawodnika. Wtedy wszyscy rozbiegają się jak najdalej. Ten, którego imię wywołano, łapie piłkę (może ona raz odbić się od ziemi) i woła: — „Stop!” Wtedy biegnący zatrzymują się. Teraz wywołany stara się trafić piłką któregokolwiek z uczestników zabawy, jeśli mu się to uda — eliminuje tamtego z dalszych rozgrywek.

Po okrzyku „Stop!” nikomu — nawet wywołanemu — nie wolno się ruszyć z miejsca. Wszyscy muszą stać nieruchomo. Jeśli nikt nie zostanie trafiony, z gry wypada ten, którego imię wywołano.

Zwycięzcą tych zawodów jest oczywiście zawodnik, który najdłużej zostanie w kole.