Koleżeńskie grupy dzieci

Koleżeńskie grupy dzieci.

W klasach, w których nauczyciel od początku wprowadza nauczanie w zespołach, często grupy pracujące wspólnie na lekcji przekształcają się w nieformalne koleżeńskie paczki. Dzieci w tym samym składzie, w jakim pracują w klasie, bawią się również na przerwach, spotykają się po zakończonych zajęciach na osiedlowych placach gier i zabaw, odwiedzają się w domach. Dziecięce przyjaźnie nie są na ogół trwałe. Skład grup rówieśniczych zmienia się dość często. Zwłaszcza wśród dziewcząt z lada powodu dochodzi do waśni, dąsów, plotek, małych intryg, co prowadzi do rozluźnienia lub zerwania koleżeńskich więzi.

Dziecięce grupy zabawowo – przyjacielskie nie są na ogół liczne, najczęściej bywają cztero-, pięcio-, sześcioosobowe. Zgodę na wprowadzenie nowej osoby muszą wyrazić wszyscy członkowie grupy. Zwykle największe uznania wśród koleżeńskiej paczki zyskują jednostki odznaczające się dobrą sprawnością fizyczną i zmysłem organizatorskim.

Chłopcy wykazują na ogół wiele pomysłowości i inicjatywy, ich zabawy są bardzo dynamiczne i pełne fantazji. Organizują oni różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, w których występuje element współzawodnictwa, bawią się w podchody, w wojsko, wojnę, Indian, policjantów i złodziei. Często tematów do zabaw dostarczają im telewizyjne seriale filmowe.

Dziewczęta są znacznie spokojniejsze. Chętnie grają w piłkę, w klasy, w „gumę”, urządzają zawody ze skakanką. Podejmują też zabawy w role. Tematem ich jest najczęściej szkoła lub dom. Zabawy te bywają bardzo rozbudowane. Nieraz w tym samym składzie i przy identycznym podziale ról prowadzone są przez kilka kolejnych dni. Sprawiają wrażenie samorodnego teatru. Wiele czasu dziewczęta spędzają też na rozmowach i dyskusjach. Opowiadają sobie treść przeczytanych książek, obejrzanych filmów, komentują wydarzenia, jakie miały miejsce w klasie, trochę plotkują. Lubią przy tym mieć swoje własne, grupowe tajemnice i sekrety, ustalają, że pewnych spraw nie można poruszać przy osobach nie należących do grupy.

Każdą przerwę grupa koleżeńska spędza wspólnie na interesujących rozmowach bądź zabawach.